Elektroniczna wyprzedzająca
informacja

Składanie zamówienia
USD — 3.72 PLN  | EUR — 4.33 PLN  | RUB — 0.06 PLN 
Składanie zamówienia

Twoje informacje kontaktowe

Wysłać

Gwarancja

Jednym ze sposobów zabezpieczenia wykonania obowiązku podatkowego opłaty należności celno-podatkowych oraz innych opłat celnych jest gwarancja w postaci certyfikatu C2. Proponujemy wykorzystanie procedury gwarancji jako alternatywnej formy zabezpieczenia płatności towaru wwożonego na terytorium Unii Celnej w stosunku do organów celnych Unii Celnej. Z punktu widzenia przewoźnika jest to procedura prosta w realizacji w porównaniu z innymi formami gwarancji.


Nasze certyfikaty gwarancyjne C2 znajdują się na wszystkich przejściach granicznych między Polską i Białorusią (Kuźnica–Bruzgi, Bobrowniki–Berestovica, Koroszczyn–Kozlovichi) oraz na przejściach od strony Litwy (Raigardas–Privalka, Salcininkai–Beniakoni, Medininkai–Kamennyj Log).

Certyfikaty można zamówić nawet na dobę przed przybyciem towaru na granicę Unii Celnej.
Suma zabezpieczenia jest nieograniczona, dlatego też możliwe jest otrzymanie gwarancji znacząco przewyższającej to, które oferuje karnet TIR.
Kierowca otrzymuje pełen pakiet dokumentów potrzebnych do odprawy celnej w białoruskim urzędzie celnym: numer EPI, certyfikaty gwarancyjne oraz deklaracja tranzytowa.
Certyfikaty gwarancyjne mogą być również wykorzystane jako uzupełnienie gwarancji oferowanej przez karnet TIR (€ 60 tys).
Cena gwarancji jest zbliżona do ceny odprawy karnetu TIR, a zdecydowanie niższa niż usługa konwoju.
W przypadku korzystania z certyfikatów gwarancyjnych C2 nie ma obowiązku przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

Elektroniczna wyprzedzająca
informacja

Elektroniczna wyprzedzająca informacja do organów celnych BY (EPI) – to stworzenie elektronicznej kopii deklaracji tranzytowej, przekazanie ich do systemu elektronicznego przy pomocy specjalnego oprogramowania, przeprowadzenie formalno-logicznej kontroli celem sprawdzenia/usunięcia błędów, rejestracji elektronicznej deklaracji celnej i otrzymania unikalnego numeru transportu. EPI wykorzystuje się w charakterze elektronicznej kopii deklaracji tranzytowej.

Końcowym etapem EPI jest otrzymanie pozwolenia na procedurę tranzytu celnego.

Obowiązkowe jest nazwanie punktu granicznego i przedstawienie tłumaczenia dokumentów komercyjnych w języku rosyjskim. Nasi specjaliści na podstawie otrzymanych dokumentów tworzą elektroniczną deklarację tranzytową i przekazują ją do systemu organów celnych. Po otrzymaniu unikalnego numeru identyfikacyjnego transportu przekazujemy go kierowcy.


Składanie zamówienia

Usługi

  • Określanie stawek celnych, obliczanie płatności
  • Wypełnienie certyfikatów gwarantujących opłatę należności celnych
  • Przygotowanie i wykonanie dokumentu EPI (elektroniczna informacja wyprzedzająca) na towar i środek transportu przejeżdżające przez granicą celną Republiki Białoruś
  • Drukowanie dokumentów, skanowanie, kserokopie;
  • Przesłanie elektronicznej statystycznej i okresowej statystycznej deklaracji do organów celnych Republiki Białorusi
  • Przedstawienie organowi celnemu towarów i dokumentów w celu odprawy celnej na podstawie umowy–poręczenia
  • Przedstawienie organowi celnemu elektronicznej deklaracji do zestawienia w systemie krajowym elektronicznej deklaracji na podstawie umowy–poręczenia
  • Odprawa celna towarów w Orszy

O firmie

PolBalt sp. z o. o. jest agencją celną działającą w Polsce. Podstawowa dziedzina działalności jest związana z udzielaniem/wydawaniem poręczenia/gwarancji (certyfikatów C2) międzynarodowym przewoźnikom drogowym.

Proponujemy firmom transportowym wykorzystanie procedury poręczenia jako alternatywnej do karnetu TIR formy zabezpieczenia opłaty należności celnych w odniesieniu do zagranicznych towarów wprowadzanych do procedury tranzytu. Nasza firma pracuje zarówno z przewoźnikami krajowymi jak i zagranicznymi świadcząc usługi celne firmom transportowym i logistycznym.

;